Utløpstid for trading med binære opsjoner


Når man trader binære opsjoner har de, akkurat som andre trader, et livsløp. Alle binære opsjoner opererer med et forhåndsbestemt utløpstidspunkt hvor traden automatisk er ferdig, og det fastslås om traden endte med profitt eller tap. Alt dette skjer når utløpstiden har passert, og denne artikkelen tar for seg nøyaktig hvordan dette fungerer.

Utløpstid i markedet for binære opsjoner

Konseptet utløpstid når man trader med binære opsjoner gir traden flere ekstra dimensjonen. Tanken bak er å legge et ekstra tidspress på både traderen og traden. Men det kan også være en fordel for traderen, for han kan selv bestemme utløpstiden for traden. Hvis denne baseres på grundig analyse av hvordan traderen antar ressursen vil bevege seg, kan utløpstiden fastslås til et tidspunkt hvor traderen antar at ressursen har oppfylt kriteriene for en vinnende handel.

Noen ganger er utløpstiden basert på en rekke utløpstider som er fastsatt av megleren, og traderen får velge blant utvalget. Denne metoden er ganske vanlig på mange plattformer, mens noen har begynt å tilby traderne muligheten til å sette utløpstiden på egenhånd. Det viktigste, uansett hvilke regler man opererer med for utløpstidene, er at man er klar over hvordan man kan bruke dem til sin egen fordel, og sikre at ressursen får den nødvendige tiden til å oppnå tradekriteriene.

Velge profitable utløpstider

Forhåndssatte utløpstider

Når megleren fastsetter et utvalg utløpstider som traderen må velge mellom, gjør dette det vanskeligere for traden å gå i pluss på traden. Grunnen til dette er at det er ikke lenger nok å vite hvordan ressursen kommer til å bevege seg for å tjene penger. Man må forutse både hvordan ressursen beveger seg, og at det kommer til å skje innen utløpstiden gitt i traden, ellers er investeringen tapt. Dette gjør det vanskeligere enn hvis man kan bestemme utløpstiden selv. De fleste plattformene for binære opsjoner opererer med utløpstider på 15 min., 30 min., en, to, fire og seks timer, en dag og en uke. I tillegg finner man korttidshandler som går ut i løpet av 60 sekunder, 2 min og 5 minutter.

I et slikt system er den profitable måten å gjøre det på for traderen å analysere hvordan ressursen vil oppføre seg, og så velge en utløpstid som sikrer ressursen lang nok tid til å rekke å oppfylle kriteriene i traden.

Dette er ganske vanskelig å få teken på, men med erfaring og øvelse vil man etterhvert klare å treffe med utløpstiden. Når man trader med binære opsjoner, må man kunne takle et høyt press for å klare å levere.

Meglere som setter sin lit til forhåndsbestemte utløpstider bruker som regel plattformer som lar traderne selge seg ut tidligere eller forlenge utløpstiden på tradene sine. Slike funksjoner heter Early Closure og Roll Over, og de kan hjelpe traderen med å øke sannsynligheten for at en trade blir profitabel.

Tilpassede utløpstider

Med tilpassede utløpstider bestemmer traderen selv utløpstidspunktet for traden. Dette gjør det lettere å velge en profitabel utløpstid basert på en selvstendig analyse, kontra det å måtte velge blant et utvalg forhåndsbestemte utløpstider. På denne måten kan traderen foreta en analyse av ressursen, og prøve å forutse hvor lang tid som trengs for at ressursen skal oppnå kriteriene i traden. Denne metoden er langt mer fleksibel og profitabel. Det eneste minuset med denne typen trading er at når tradeavtalen er inngått, er det ikke mulig å justere utløpstiden slik som i alternativet over.

Konklusjon

Det er svært viktig å være klar over hvilke typer format utløpstiden har hos de ulike meglerne, fordi dette påvirker hvordan man skal utføre forhåndsanalysen. Det har også stor innvirkning på hvor lønnsom traden blir. Vi håper at informasjonen du har fått i denne artikkelen hjelper deg med å trade mer lønnsomt i framtiden, og at det lar deg analysere framtidige trader på en bedre måte.


Klikk her for: Bloggtips og hjelp

Klikk her og besøk: Fandens oldemor

  


Anbefalte linker
Bloggurat